BỘ 2 ĐÁY TỪ BLACK PLUS

Liên hệ

Bộ này bao gồm 2 chiếc: 1x chảo rán Black Plus (24cm), 1x chảo rán Black Plus (28cm).
Bộ nồi dùng được trên mọi loại bếp, kể cả bếp từ.