BỘ 3 SẢN PHẨM DR.GREEN

Liên hệ

Bộ này bao gồm 3 CHIẾC: 1x Chảo Dr Green (24cm), 1x Chảo Dr Green (28 cm), 1x Trive silicone màu xanh lá cây (17x17x3 cm) MIỄN PHÍ Bộ này có thể được sử dụng
trên mọi loại bếp, NGOẠI TRỪ bếp từ.