NẮP KÍNH VUÔNG

Liên hệ

  • 100% SẢN XUẤT TẠI Ý
  • NẮP KÍNH ĐÚC CƯỜNG LỰC DỄ QUAN SÁT, BỀN BỈ, DỮ NHIỆT VÀ CHỊU NHIỆT
  • HỮU ÍCH VÀ TIỆN DỤNG
  • DỤNG CỤ CHỐNG NHIỆT ĐỘ CAO
  • SẢN PHẨM TỰ NHIÊN VÀ SINH THÁI BỀN VỮNG
  • 26x26cm
Danh mục: