TẤM EXPLORA® FINGERGRILL

Liên hệ

  • Lý tưởng để nấu ăn theo cách ăn kiêng và không có chất béo
  • Khả năng nấu ăn khác biệt
  • Tiết kiệm năng lượng lớn hơn
  • Sản phẩm được kiểm soát và chứng nhận 
  • Ý 100%
  • 32x16cm
Danh mục: