TRIVET TRONG SILICONE BẢO VỆ

Liên hệ

  • 100% SẢN XUẤT TẠI Ý
  • HỮU ÍCH VÀ TIỆN DỤNG
  • DỤNG CỤ CHỐNG NHIỆT ĐỘ CAO
  • SẢN PHẨM TỰ NHIÊN VÀ SINH THÁI BỀN VỮNG
  • 17x17x3 Màu xanh lá cây cm
Danh mục: