Công ty TNHH KUCHEN VIỆT NAM, GDP2902074638 do sở KH & ĐT Tỉnh Nghệ An cấp ngày 23/01/2020.

Địa chỉ: Tòa nhà Kuchen building đường Vinh – Cửa Lò, Xóm 13, xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ và gửi chứng từ: Tòa nhà Kuchen building đường Vinh – Cửa Lò, Xóm 13, xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Điện thoại: 02383851335. Email kuechengroup@gmail.com.

Chịu trách nhiệm nội dung Đỗ Quang Anh.

Email: domailam@gmail.comXem chính sách sử dụng