Phương thức thanh toán:

Phương thức 1:

Thanh toán khi nhận hàng

Phương thức 2:

Thông tin chuyển khoản ngân hàng

  • Ngân hàng: Ngân hàng MB Bank
  • Sort code: MB Bank