CHẢO BBQ CÓ TAY CẦM BẰNG THÉP KHÔNG GỈ VÀ 4 ĐINH TÁN

Liên hệ

  • Đường kính 32cm