PANCAKE ‘SAPORELLA’ VỚI TAY CẦM BAKELITE

Liên hệ

  • Dòng lò nướng với hiệu suất chuyên nghiệp trong sự thoải mái như ở nhà
  • Không thể bắt chước duy nhất kể từ năm 1965
  • Dày hơn cho ấm áp hơn
  • Tiết kiệm không gian
  • Nó không hút thuốc và có mùi
  • Nó được nấu chín như trên lửa củi

Đường kính 25cm

Danh mục: